2015-05-20

Status prawny

Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku  posiada osobowość prawną.

 

Jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym.

Organizatorem Muzeum Ziemi Prudnickiej jest Gmina Prudnik.

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Burmistrz Prudnika.

 

Muzeum Ziemi Prudnickiej wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Prudnik , Księga rejestrowa Nr 2.